Újabb levél

Date: Tue, 04 Nov 2014 20:42:33 +0100

Címzett: Fazék

Szia!

Azért fordulok Hozzád, mert alapos a gyanúm, hogy valamikor 2014.10.29. 20:00 és 2014.11.02. 03:00 közötti időben valaki adatbázis-szinten megváltoztatta a “daemon” (id=24649) felhasználó hozzáférési jogosultságait, így megakadályozva úgy a Garmin-kimenetek ( http://turistautak.hu/forum.php?action=thread&id=terkepek&message_id=442626 ), mint a raszteres térkép frissítését.

Kérem szíves tájékoztatásodat:
1. Létezik-e nyilvántartás arról, hogy kik milyen jogosultságokkal férnek hozzá a szerver erőforrásaihoz?
2. Van-e nyoma annak, hogy ebben az időszakban – különösen 2014.11.01. és 2014.11.02. napokon ki milyen közvetlen adatbázis-műveleteket végzett?
3. Elkészült-e (megkezdődött-e) az auditálás, amit kb. egy évvel ezelőtt javasoltam?

Nem a konkrét eset kapcsán, csak általános tájékozódásként: az egyesület tagjaként van betekintési jogom a LaySofttal kötött fejlesztésekre vonatkozó szerződésbe? Különösen a díjazás formája és mértéke érdekel.

Az üzemszerű működés helyreállítása érdekében a “daemon” felhasználónál a következő értékeket állítottam be:
allow_turistautak_segment_properties 1
allow_turistautak_region_download 1
Alaposabban most nem tudok utánanézni, de emlékeim szerint így rendben le tudnak futni a Garmin- és a raszteres kimenetek.

Üdv,

Fairy

211 total views, no views today

Posted in Egyéb | 1 Comment

“A” levél

Date: Fri, 01 Aug 2014 11:24:49 +0200

Címzett: Fazék
Cc: Kolesár, Attibati, Hev, sprok

Kedves Érintettek!

2014. július 27-én 11:00 és 11:10 perc között a turistautak.hu-t érintő következő jogosultságokat megváltoztattam:
1. sprok (2015) allow_turistautak_*: kikapcsolás
2. hev (309) allow_turistautak_*: kikapcsolás
3. Old Eye (24219) allow_turistautak_rights: kikapcsolás

A lépéshez a technikai lehetőségeim megvannak, de formális felhatalmazással nem rendelkezem, így szükségesnek tartom azt megindokolni.

Ahogy az közismert, az utóbbi hetekben a turistautak.hu jövőjét érintő fontos kérdésekben heves viták folytak. Az érzelmileg túlfűtött, vádaskodásokkal, egymás kölcsönös szidalmazásával terhelt fórumos hozzászólás-folyam közben két felhasználó “tettlegességhez” folyamodott: az adatbázisból adatokat törölt.

Meggyőződésem, hogy a turistautak.hu-t több, mint tíz év alatt létrehozó felhasználók megfontolt, előrelátó döntésére van szükség a projekt jövőjét illetően – ám ehhez elengedhetetlen a status quo megőrzése. Erkölcsi kötelességem minden rendelkezésemre álló eszközzel megakadályozni az öszegyűjtött adatok vandalizmusból vagy egyfajta tiltakozásként történő rongálását.

A konkrét lépés közvetlen motivációja a következő volt:
1. Hev és sprok felhasználók esetében: vasárnap délutántól napokig off-line voltam, nem kockáztathattam a további (kilátásba helyezett) károk bekövetkeztét.
2. Old Eye felhasználó esetében: jogosztói minőségében súlyosan mulasztott. A törlésekről való tudomásszerzést követően haladéktalanul fel kellett volna függesztenie a rongálók térképszerkesztéssel kapcsolatos jogosultságait.
Kijelölése szűk körű (tudomásom szerint Hev és Kolesár által hozott) döntés eredménye volt. Új jogosztók legitim választás alapján jelölhetők ki.
(Megjegyzés: megvizsgálandó a többi jogosztó mulasztása, felelőssége is.)

Természetesen eljárásomat nem tartom követendőnek – közvetlen veszélyzetben hozott rendkívüli intézkedés volt. A továbbiakra vonatkozóan elkötelezett vagyok az együttműködésen, a közösség szervezeti kereteinek kialakításán és legitim döntésein alapuló folyamatok iránt.

Üdv,

Fairy

499 total views, 2 views today

Posted in Egyéb | 1 Comment

Tuhu szerveződés – vázlat. 20140627

Június 27-i –  munkaközi – állapot: Tuhu_140627 (pdf).

233 total views, no views today

Posted in Egyéb | Leave a comment

Programvázlat

2014. május 31-én a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület (a népszerű geocaching.hu és turistautak.hu honlapok működtetője) közgyűlést tart, amelyre egy Programvázlattal (pdf) készültem.

436 total views, no views today

Posted in Egyéb | Leave a comment

Átalakítás alatt…

…vagyunk, így jelenleg csak minimális tartalom érhető el.

352 total views, no views today

Posted in Egyéb | Leave a comment